English

DOLLENAU

 • Gall y wybodaeth isod fod yn fuddiol i chi wrth i chi geisio ddarganfod mwy am fyd celf yn Sir Benfro. Er hyn, ni allwn fod yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.
 • Ceir gwybodaeth am ddigwyddiadau Oriel y Parc yn www.orielyparc.co.uk neu drwy alw 00 44 (0)1437 720392.
 • Papur lleol wythnosol yw’r “Western Telegraph” a gyhoeddir bob Dydd Mercher. Gweler hefyd www.westerntelegraph.co.uk/leisure.
 • Y papurau lleol eraill yw’r “ County Echo”, ardal Abergwaun, “ The Tenby Observer” a’r “West Wales Mercury” sy’n gwasanaethu ardal Aberdaugleddau.
 • Cyhoeddiad misol yw’r “Pembrokeshire Life”
 • Cyhoeddir chwech rhifyn y flwyddyn o “Pembrokeshire County Living” a gellir edrych ar gyn-rifynnau ar safle www.pembrokeshirecountyliving.co.uk
 • Trwy fynd i www.experiencepembrokeshire.com, gallwch ddarganfod galeri ar -lein Sir Benfro sy’n arddangos gwaith ffotograffwyr lleol.
 • Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn hysbysebu digwyddiadau Sir Benfro ar www.acw-ccc.org.uk
 • Gwelir hefyd wybodaeth am ddigwyddiadau celf yn www.bbc.co.uk/wales/southwest, www.eventsinpembrokeshire.co.uk ac www.pembrokeshire-online.co.uk
 • Ar wefan www.visitpembrokeshire.com gwelir rhestr o ganolfannau celf y sir.
 • Os ydych am sgwrsio â’r artistiaid eu hunain, defnyddiwch y llyfryn “Canllaw Celf a Chrefft Cyngor Sir Penfro”  sydd ar gael ym mhob man yn y sir ac i’w lawrlwytho o www.pembrokeshire.gov.uk (teipiwch “Pembrokeshire Art and Craft Guide” i mewn i’r blwch chwilio)  neu cliciwch yma