English

CYSYLLTU Â NI

ARTistiaid Sir Benfro

Gallwch gysylltu â phrosiect ARTistiaid SIR BENFRO trwy e-bostio info@artpembrokeshire.co.uk Gwahoddir ohebiaeth gan artistiaid ac ymwelwyr i’r ganolfan gelfyddydau rhithiol.

Gall unrhyw galeri annibynnol neu artist sydd heb eu henwi ar y safle gysylltu â ni trwy e-bostio eu manylion i info@artpembrokeshire.co.uk

Cofiwch ein e-bostio gyda gwybodaeth am unrhyw ddigwyddiad sydd yn cael ei gynnal er mwyn sicrhau bod y safle hon yn datblygu’n ffynhonnell werthfawr i bawb sydd â diddordeb mewn celf yn Sir Benfro.

ARTicle

Gwahoddwn syniadau ac erthyglau ar gyfer darpar-rifynnau o ARTicle trwy e-bostio article@artpembrokeshire.co.uk

Y WASG

Gellir cyfeirio unrhyw ymholiadau am y prosiect i sylw Heather Bennett ar 01437 721 907

 Lawrlwythwch y datganiadau diweddaraf i’r wasg trwy glicio yma neu gysylltu ar info@artpembrokeshire.co.uk

CRONFA DATBLYGIAD CYNALADWY

Er mwyn darnganfod mwy am ein noddwyr a chefnogwyr, sef y Gronfa Datblygiad Cynaladwy, cyfeiriwch os gwelwch yn dda at www.pembrokeshirecoast.org.uk