English

ARTICLE

Sefydlwyd ARTicle yn 2009 fel cylchrawn celfyddydol sgyrsiol, ar gael i bawb fel e-gyhoeddiad o leiaf bedair gwaith y flwyddyn.

Cliciwch yma i weld a lawrlwytho’r rhifyn diweddaraf ac yma i gip-ddarllen cyn- rifynnau o’r cylchgrawn.

Penodir thema arbennig  i bob rhifyn, o gelf cyhoeddus i ffotograffiaeth tirlun, a chynhwysir erthyglau amrywiol – proffiliau artistiaid a phrosiectau, adolygiadau o lyfrau ac ardddangosfeydd, ac athroniaeth a theori celf. Ceir hefyd fanylion am yr hyn sydd yn digwydd ac a fydd yn digwydd oddi mewn i’r sir.

Cysylltwch â ni yn article@artpembrokeshire.co.uk er mwyn derbyn e-bost i’ch atgoffa bob tro y cyhoeddir rhifyn newydd.

Gwahoddwn syniadau ffres a chyfraniadau i rifynnau newydd y cylchgrawn ARTicle. Cysylltwch â ni trwy e-bostio article@artpembrokeshire.co.uk

Nodyn i’ch hysbysu yn garedig, er bod cyhoeddwyr ARTicle yn croesawu lawrlwytho, argraffu a dosbarthu gwybodaeth o’r cylchgrawn, mae hawlfraint © ARTicle wedi ei ddiogelu gan y cyhoeddwyr. Ni chaniateir defnydd amhriodol o unrhyw ran o ARTicle heb ganiatâd y cyhoeddwyr.